Fotograf

Fotograf

Fotograful este aceea persoana care se ocupa de executarea de fotografii, începând cu fixarea imaginilor (sau fotografiatul) pe peliculei sau mai nou înregistrarea lor într-o camera digitala si terminând cu expunerea lor pe un suport solid din hârtie sau pe un DVD. Este o meserie aparuta odata cu aparitia fotografiei.

Termenul „fotograf” deriv? din „fotografie”, un termen ce provine din limba greaca, prin alaturarea cuvintelor  phos , care înseamna „lumina” si graphe, care înseamna „desen”.

Sunt numiti fotografi de ocazii, aceia care fotografiaza diferite momente din via?a fiec?rui om cum ar fi c?s?toria, botezul, copil?ria, familia ?i diferite alte activit??i casnice. Ace?ti fotografi pot fi atât amatori, cât ?i profesioni?ti.

Mai sunt cei numi?i fotoreporteri, profesioni?tii care prin activitatea lor aduc la vedere aspecte din diferite evenimente din lumea încojur?toare: evenimente politice, r?zboaie, aspecte sociale, evenimente deosebite ?i multe altele.

DSC_7906 Florentina&Cristian 2 (92) Florentina&Cristian4 (18)

http://das-studio.ro/